O mio babbino caro

Gianni Schicchi
Giacomo Puccini

O mio babbino caro

Lauretta

£5.00